Tiểu Sử Trương Dưỡng

 Trương Dưỡng sinh năm 1942 tại  Phương Thạnh, Trà Vinh.

Gia Cảnh : Vợ và 3 Con Trai;  Cấp bậc sau cùng: Thiếu tá

Năm 1973 bị tai nạn lật xe tại Huế gây liệt hai chân!

 Giáo Dục :

 Trường Trung Học Bán Công Trần Trung Tiên Vĩnh B́nh

Trường Trung học Âu Lạc, đường Trần Quư Cáp, Sàig̣n

Trường  Pétrus Trương Vĩnh Kư (Đệ Nhất B1), Sàig̣n

Đại Học Khoa học và Đại Học Luật

Tốt nghiệp Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam,Khóa 20 Đà Lạt

Khóa Điều Không Tiền Tuyến, Trường Pháo Binh Dục Mỹ

Khóa Tác chiến Trong rừng tại Mă lai năm 1966

Khóa Tham Mưu Trung Cấp tại Trường Vơ khoa Thủ Đức

Khóa Tác Chiến Điện Tử tại trường Truyền Tin Vũng Tàu

Khóa Electronic Technician tại Atlantic Vocational, Florida

Electrical Engineering tại Florida Atlantic University

RF Engineer at Motorola

 Chức Vụ Đảm nhận :

 Liên Đội Trưởng Vũ khí Nặng, Đại Đội 90, TĐ9ND, Sàig̣n

Trung Đội Trưởng Trung đội 1, Đại Đội 92 ND

Đại Đội Trưởng Đại Đội 91, Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù

Sĩ Quan Tham Mưu Lữ đoàn III Nhảy Dù

Đại Đội trưởng Chỉ Huy Công Vụ Lữ Đoàn I Nhảy Dù

Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Tác Chiến Điện Tử SĐND

Design Engineer (RF Engineer) tại hăng Điện tử Motorola

Huy Chương Tưởng Lục :

* Bảo Quốc Huân Chương Đệ Ngũ Đẳng

* 4 Anh Dũng Bội Tinh Nhành Dương Liễu,  3 Sao Vàng,... 

* 4 Chiến Thương Bội Tinh, Quân Phong Bội Tinh,...

* 2 Commandation With “V” Device 

 

 

 

Anh Dũng Bội Tinh Nhành Dương Liễu

(Tuyên Dương Công Trạng Trước Quân Đội)

 

 

        Tại băi Nhảy dù Ấp Đồn năm 1968, Đại Tá            Trần Quốc Lịch nhảy dù xuống gắn cấp bậc
           
Đại Úy Đặc Cách cho                                           Trương Dưỡng,k20ĐL (ĐĐT ĐĐ91ND) và                   Nguyễn Đức Tâm, k18ĐL, ĐĐT ĐĐ94ND

 

Đại Tá Trần Quốc Lịch đang bắt tay
tân Đại úy Nguyễn Đức Tâm